یو پی اس فاراتل سری DSS مدل DSS2000X-RT
23,100,000 تومان
یو پی‌ اس فاراتل سری DSS مدل DSS1500B-RT
16,720,000 تومان
یو پی‌ اس فاراتل سری DSS مدل DSS 1500BW
16,720,000 تومان
ویژه
یو پی اس فاراتل سری ونوس مدل VENUS1300
9,790,000 تومان
یو پی اس فاراتل سری Cadillac مدل CAD10KX3-RT-4U
86,900,000 تومان
یو پی اس فاراتل سری Cadillac مدل CAD10KX1-RT-4U
82,500,000 تومان
یو پی اس فاراتل سری DSS مدل DSS3000X-RT-3KW
27,500,000 تومان
یو پی اس فاراتل سری DSS مدل DSS1500X-RT
16,023,000 تومان
یو پی اس فاراتل سری SDC مدل SDC3000X-RT
34,100,000 تومان
یو پی اس فاراتل سری SDC مدل SDC1500X-RT
24,200,000 تومان
یو پی اس فاراتل سری SDC مدل SDC6000X-RT-3U
58,300,000 تومان
یو پی اس LIFT200 فاراتل
تماس بگیرید
یو پی‌ اس LIFT80 فاراتل
تماس بگیرید
یو پی اس فاراتل سری SDC مدل SDC2000X-RT
تماس بگیرید
یو پی اس فاراتل سری SSP مدل SSP3000X-RT
تماس بگیرید
تمامی حقوق این سایت برای فروشگاه ظفر رایانه محفوظ می باشد