کابل دیتا ساتا قفلدار 45 سانتی متری
15,000 تومان
کابل برق دوپین 1.2 متری
78,000 تومان
کابل دیتا فلاپی دیسک FDD
15,000 تومان
کابل دیتا ساتا معمولی 45 سانتی متری
12,000 تومان
کابل دیتا IDE
16,000 تومان
کابل 1 به 2 برق IDE به SATA
15,000 تومان
کابل 1 به 1 برق IDE به SATA
13,000 تومان
کابل برق کامپیوتر 1.5 متری ضخیم
67,000 تومان
کابل برق کامپیوتر 1.5 متری معمولی
58,000 تومان
مبدل IDE به SATA ویزار VIZUR
تماس بگیرید
تمامی حقوق این سایت برای فروشگاه ظفر رایانه محفوظ می باشد