کابل دیتا ساتا قفلدار 45 سانتی متری
15,000 تومان
کابل برق دوچاک 1/2 متری
39,000 تومان
کابل دیتا فلاپی دیسک FDD
15,000 تومان
کابل دیتا ساتا معمولی 45 سانتی متری
12,000 تومان
کابل دیتا IDE
16,000 تومان
کابل 1 به 2 برق IDE به SATA
15,000 تومان
کابل 1 به 1 برق IDE به SATA
13,000 تومان
کابل برق کامپیوتر 1/5 متري ضخیم
55,000 تومان
کابل برق کامپیوتر 1/5 متري معمولي
45,000 تومان
مبدل IDE به SATA ویزار VIZUR
تماس بگیرید
تمامی حقوق این سایت برای فروشگاه ظفر رایانه محفوظ می باشد